Cionura (Babrik)

Tanımı

Çok yıllık otlar ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Sürgünler kauçuğumsu, sarılıcı ya da tırmanıcıdır. Yapraklar hafifçe etli ve uzun saplıdır. Çiçek kurulu çok çiçeklidir. Cins Akdeniz havzası ve batı Asya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sütun kuyruklu anlamına gelir. August Grisebach’ın Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae adlı eserindeki özgün tanımda “suffrutex erectus” ifadesine göre bitkinin dik çiçek kurulları, hayvan kuyruğunu andırmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler