Chamaerops (Bodurpalmiye)

Özet

Chamaerops (Bodurpalmiye) Akdeniz havzasına özgü bir palmiye cinsidir ve ülkemizde özellikle peyzaj alanlarında dikilmektedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Arecales

Palmiye takımı

Arecaceae

Palmiyegiller

Tanımı

Chamaerops (Bodurpalmiye) çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde diktir ve önceki yıllara ait kalıcı yaprak sapı tabanları ile lifli kılıflara örtülüdür. Yapraklar görece sert, yelpazemsi, saplar kalın ve dikensidir. Yaprak sapı uzatılmış, ince, eksenel olarak düzleştirilmiş ya da hafifçe yuvarlak, eksen dışı olarak yuvarlak ya da köşeli, yoğun kaba tüylü ve kenarları boyunca sağlam dikenler mevcuttur. Çiçek durumu tek, kısa, çok dallı ve tek iri bırahtelidir. Erkek, dişi ve erselik çiçekler benzerdir. Çiçek durumu sapı çok kısadır. Çiçekler sarmal dizilişli, çok sayıda ve sapsızdır. Çanak yapraklar 3 adet, üçgensi, çıplak ve tabanda birleşiktir. Taç yapraklar 3 adet, kiremitsi, üçgensi ve tabanda birleşmiştir. Meyve kırmızımsı kahverengidir ve kusmuk kokuludur. Tohumlar küresel ila elipsoittir.

Meyveler tüketime uygun değildir ancak tıpta büzücü olarak başvurulmaktadır. Ayrıca yaprakları da hasır, süpürge ve sepet yapımında kullanılmaktadır. Avrupa’da doğal olarak bulunan iki palmiye cinsinden biridir. Cinse bağlı tek tür vardır ve o da Batı Akdeniz havzasına özgüdür ancak günümüzde ılıman kuşakta popüler bir peyzaj bitkisidir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yerden dallı anlamına gelir ve bu bağlamda gövdenin çoğunlukla olmamasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Chamaerops (Bodurpalmiye)

Chamaerops humilis

Bodur palmiye