Chamaecyparis (Yalancıservi)

Özet

Chamaecyparis (Yalancıservi) özellikle peyzajlara dikilen ve ekonomik olarak değerli olan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cupressales

Servi takımı

Cupressaceae

Servigiller

Tanımı

Chamaecyparis (Yalancıservi) genellikle 20 ila 70 metre büyüyebilen her dem yeşil ve tek evcikli ağaçlardan oluşan bir cinstir. Dalcıklar bir düzlemde dizili ve düzleştirilmiştir. Yapraklar zıt çiftler halinde dizilmiş, pul benzeri ve genellikle dalcık boyunca iki biçimlidir. Yüzdeki çiftler yakın biçimde üst üste binici ve yumurtamsı ya da baklavamsı yumurtamsıdır. Yanal çiftler kayık biçiminde ve yüzdeki çiftlerin kenarlarına binmiştir. Polen kozalağı yumurtamsı ya da dikdörtgensidir. Tohum kozalağı dalcıklarda terminal, tek, küresel ya da dikdörtgensi ve karşılıklı olarak 8 ila 14 arası puldan oluşur. Pullar kalkansı ve odunsudur. Kozalak bir yılın sonunda olgunlaşarak açılmaktadır. Her pul 2 ila 4 arası sayıda tohum barındırır. Tohumlar yanal ve dar kanatlıdır. Cins Doğu Asya ve Kuzey Amerika’ya özgüdür ancak günümüzde peyzaj değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. Kokulu ahşabı özellikle tapınak yapımında kullanıldığı için Uzakdoğu’da oldukça kıymetlidir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca cüce servi anlamına gelir. Cinsin boyuna işaret eder. Ancak cinse bağlı bazı bireyler 70 metreye kadar boylanabilir. Olasılıkla atıf kedicik boyutu ile ilgilidir. Özgün tanımda bu “fleurs monoiques, chatons petit, du reste conformés et disposés comme ceux des Cyprés” olarak belirtilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Chamaecyparis (Yalancıservi)

Chamaecyparis lawsoniana

Yalancı servi