İçeriğe geç

Chaerophyllum byzantinum (Hılak otu)

Bitkiler › Maydanoz takımı › Maydanozgiller › Handok › Hılakotu

Yenilebilir bitki, Öksin elementi.

45 ila 100 cm büyüyebilir. Gövde silindirik ve sıklıkla benekli, dallı, tüysüz, yumuşak tüylü ya da kıllıdır. Alt yapraklar geniş yumurtamsı ila üçgensi, 13 ila 40 cm uzunluğunda ve 10 ila 40 cm genişliğinde, yaprakçıklar geniş eliptik ila ters yumurtamsı, tepede küt, düzensiz kesik ya da tabanda yüreksi, kenarları kütdişli ya da keskince testere dişli, 4 ila 12 cm uzunluğunda ve 2,5 ila 8,5 cm genişliğindedir. 10 ila 30 arası, 2,5 cm uzunluğunda eşit olmayan kol vardır ve bunlar meyve zamanı diktir. 3 ila 7 arası bırahte görülür. Her şemsiyede 1 ila 8 arası verimli çiçek bulunur. Çiçek sapı, ikincil bırahtelerden daha uzundur. Meyve şeritsi dikdörtgensidir.

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Ormanlık alanlar ve dere kenarlarında görülür. Gölcük ve Kartepe ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Hılakotu, Yoğurtotu, Çarşır, Çarşırotu, Gimi, Kemi ve Kimi adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yaprakları çeşitli yemeklere eklenir.

Doğan, Hüseyin (2022). Chaerophyllum byzantinum (Hılak otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/chaerophyllum-byzantinum/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın