Site icon Kocaeli Bitkileri

Cestrum (Kolonyaçiçeği)

Tanımı

Her dem yeşil ya da yaprak dökücü çalı ve küçük ağaçlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli ve basittir. Çiçek kurulu terminal ya da koltuklarda, küme, salkım ya da talkım halinde, sıklıkla kümelenmiş çok sayıda çiçekten oluşur. Çanak tüpsü, çansı ya da kupamsı, beş loblu, kalıcı ve genellikle meyve zamanı genişleyicidir. Taç tüpsüdür. Ercik beş adettir. Meyve pürüzsüz, birkaç ya da çok sayıda tohum barındıran bir üzümsüdür.

Etimoloji

Cins adı bir tür gravür aleti olan cestrumdan gelmektedir ve çiçeklerin şekline atıfta bulunmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler

Cestrum elegans

Parfüm çalısı

Exit mobile version