Cerinthe (Alacakız)

Kocaeli’ndeki türler
Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Çiçek kurulu tepede, dallı, salkımlar kompakt ve başlangıçta baş aşağı sarkık, meyve zamanından önce diktir. Taç silindirik, kırmızı benekli sarı ya da menekşe renklidir. Cins Akdeniz havzası ve batı Asya’ya özgüdür. Cinse bağlı bazı türler süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca arıçiçeği anlamına gelir. Arıların, cinsin çiçeklerinden balmumu topladığına inanılmasına atfen. John Gerard çiçekleri ve yaprakları çiğnendiğinde balmumu tadı verdiğini yazar. Cinsin Türkçe adı olan alacakız belirgin biçimde taçların renk çeşitliliğine işaret eder.