Cerastium glomeratum (Boynuz otu)

Tanımı

30 ila 45 cm büyüyebilir. Kazık kökü incedir. Gövde dallı, dik ya da yükselici biçimde, kıllıdır. Yapraklar 2 ila 3 cm uzunluğunda, kaşıksı ila genişçe eliptik ila neredeyse dairesel, tepede küt ve kıllıdır. Çiçek kurulu sıkışık ve çok çiçeklidir. Çanak yapraklar 3 ila 5 mm uzunluğunda, kırmızı uçlu ve dikdörtgensi mızraksıdır. Taç ve çanak yapraklar neredeyse eşittir. Bazı çiçeklerde taç yaprak görülmez. Çiçekler erseliktir. Kapsül darca silindirik, 1 cm uzunluğunda ve on küçük dişlidir. Tohumlar soluk kahverengidir. Güneşli bölgeleri ve nemli toprakları tercih eder.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. Ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne istilacı tür olarak yayılmıştır. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır, tahrip edilmiş araziler, tarla ve yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde boynuzotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boynuzlu anlamına gelir. Cinsin tohum yapısına işaret eder. Türkçe resmi adı olan boynuzotunun cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir. Boynuzotu kavramı ayrıca damarsız bitkilere ait bir bölüm olan Anthocerotophyta için de kullanılır. Tür adı Latince küme halinde anlamına gelir. Türün çiçeklerinin sıkışık bir küme oluşturmasına işaret eder. Özgün tanımda bu “fasciculis fere in capitulum terminale conglomeratis” (demet halindeki başçıklar tepede birlikte) olarak belirtilmiştir.

Gıda

Genç gövdeler ve yapraklar tüketilebilir.

Tıp

Suyu baş ağrısını gidermek için kullanılır. Burun kanamalarını önlemek için buruna konulur.

Fotoğrafları