Cerastium diffusum (Dört boynuzotu)

Tanımı

15 ila 30 cm büyüyebilir. Kazık kök incedir. Gövde yatık ya da yükselici, yayılıcı dallı, yoğun biçimde kısa ve salgılı tüylerle kaplıdır. Bu bitkiyi yapışkan yapar. Dört ya da nadiren beş taç yapraklıdır, taç yapraklar ortalarında bir çentik barındırır. Çanak yapraklar taç yapraklardan kısadır. 4 ya da 5 adet ercik görülür. Yapraklar karşılıklı, ters mızraksı ila yumurtamsı, 5 ila 20 mm uzunluğunda ve 2 ila 7 mm genişliğinde, sapsız, tepede sivri ve çanak yapraklar yeşil renklidir. Çiçek kurulu gevşek ve birkaç çiçeklidir. Kapsül olgunlaştığında dik ve yayılıcıdır. Kapsül darca silindirik, 8 ya da 10 dişli ve diktir. Tohumlar kırmızımsı kahverengidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. Tür, günümüzde Amerika kıtasında da doğallaşma eğilimindedir. [HaritaSinonimler] Tür çoğunlukla deniz kenarında, nadiren iç bölgelerde duvar üzerinde ve tarlalarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir. Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde dört boynuzotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boynuzlu anlamına gelir. Cinsin tohum yapısına işaret eder. Türkçe resmi adı olan boynuzotunun cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir. Boynuzotu kavramı ayrıca damarsız bitkilere ait bir bölüm olan Anthocerotophyta için de kullanılır. sel adından türetildiği görülmektedir. Boynuzotu kavramı ayrıca damarsız bitkilere ait bir bölüm olan Anthocerotophyta için de kullanılır. Tür adı Latince dağınık anlamına gelir. Türün gövde tüylenmesine işaret eder. Özgün tanımda bu “caulis ramosissimo villoso opaco diffuso” (gövde çok dallı ülgerli koyu dağınık) olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları