İçeriğe geç

Cerastium diffusum (Dört boynuzotu)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Boynuzotu › Dört boynuzotu

15 ila 30 cm büyüyebilir. Kazık kök incedir. Gövde yatık ya da yükselici, yayılıcı dallı, yoğun biçimde kısa ve salgılı tüylerle kaplıdır. Bu bitkiyi yapışkan yapar. Dört ya da nadiren beş taç yapraklıdır, taç yapraklar ortalarında bir çentik barındırır. Çanak yapraklar taç yapraklardan kısadır. 4 ya da 5 adet ercik görülür. Yapraklar karşılıklı, ters mızraksı ila yumurtamsı, 5 ila 20 mm uzunluğunda ve 2 ila 7 mm genişliğinde, sapsız, tepede sivri ve çanak yapraklar yeşil renklidir. Çiçek kurulu gevşek ve birkaç çiçeklidir. Kapsül olgunlaştığında dik ve yayılıcıdır. Kapsül darca silindirik, 8 ya da 10 dişli ve diktir. Tohumlar kırmızımsı kahverengidir.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. Tür, günümüzde Amerika kıtasında da doğallaşma eğilimindedir. [Harita|Sinonimler]

Tür çoğunlukla deniz kenarında, nadiren iç bölgelerde duvar üzerinde ve tarlalarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Dört boynuzotu adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cerastium diffusum (Dört boynuzotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cerastium-diffusum/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın