İçeriğe geç

Cerastium diffusum (Dört boynuzotu)

Dört boynuzotu


Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Boynuzotu › Dört boynuzotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. Tür, günümüzde Amerika kıtasında da doğallaşma eğilimindedir.

Genel bilgiler

15 ila 30 cm büyüyebilir. Kazık kök incedir. Gövde yatık ya da yükselici, yayılıcı dallı, yoğun biçimde kısa ve salgılı tüylerle kaplıdır. Bu bitkiyi yapışkan yapar. Dört ya da nadiren beş taç yapraklıdır, taç yapraklar ortalarında bir çentik barındırır. Çanak yapraklar taç yapraklardan kısadır. 4 ya da 5 adet ercik görülür. Yapraklar karşılıklı, ters mızraksı ila yumurtamsı, 5 ila 20 mm uzunluğunda ve 2 ila 7 mm genişliğinde, sapsız, tepede sivri ve çanak yapraklar yeşil renklidir. Çiçek kurulu gevşek ve birkaç çiçeklidir. Kapsül olgunlaştığında dik ve yayılıcıdır. Kapsül darca silindirik, 8 ya da 10 dişli ve diktir. Tohumlar kırmızımsı kahverengidir.

Gözlem

Tür çoğunlukla deniz kenarında, nadiren iç bölgelerde duvar üzerinde ve tarlalarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Dört boynuzotu.

Çiçek zamanı

Mart-Mayıs ayları.

Yükseklik

0-600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “boynuzlu” anlamına gelir. Cinsin tohum yapısına işaret eder. Türkçe resmi adı olan “boynuzotu”nun cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir. Boynuzotu kavramı ayrıca damarsız bitkilere ait bir bölüm olan Anthocerotophyta için de kullanılır. Tür adı Latince “dağınık” anlamına gelir. Türün gövde tüylenmesine işaret eder. Özgün tanımda bu “caulis ramosissimo villoso opaco diffuso” (gövde çok dallı ülgerli koyu dağınık) olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları

Literatür

Synopsis Plantarum 1: 520. 1805. Pers.

Bir Yorum Yazın