Cerastium (Boynuzotu)

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boynuzlu anlamına gelir. Cinsin tohum yapısına işaret eder. Türkçe resmi adı olan boynuzotunun cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir. Boynuzotu kavramı ayrıca damarsız bitkilere ait bir bölüm olan Anthocerotophyta için de kullanılır.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Kazık kök ince, çok yıllık türler genellikle rizomludur. Gövde yükselici ila dik, basit ya da dallı ve silindiriktir. Yapraklar saplı ya da sapsız, yaprak ayası 1 ila 5 arası damarlı, tepesi sivri ya da küttür. Sıklıkla salgılı tüylüdürler. Çanak yaprak sayısı beştir. Taç yapraklar nadiren dört ya da beş adet ve beyaz renklidir. Kapsül dikdörtgensi ila silindiriktir. Tohumlar kapsül başına 15 ila 150 arası sayıda ve turuncu ila kahverengidir. Dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterirler ancak yoğunluk kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerindedir. Bazı kelebek larvalarının birincil besin kaynaklarıdır.

Kocaeli’ndeki türler