İçeriğe geç

Cerastium banaticum (Hasır boynuzotu)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Boynuzotu › Hasır boynuzotu

Nadir bitki.

25 ila 40 cm büyüyebilir. Seyrek ya da sıkı küme oluşturur. Çok sayıda gövde görülür. Gövdeler geriye dönük, az pürüzlü cılız tüylüdür. Yapraklar gövdenin tabanına yakın küme halinde, 5,5 cm uzunluğunda, seyrekçe tüylü ya da çıplak, şeritsi ila hayli darca mızraksıdır. Çiçek kurulu kısaltılmıştır. Bırahteler kuru zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar dikdörtgensi mızraksı, 5 ila 6 mm uzunluğunda ve geniş kuru zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar beyaz, 7 ila 11 mm uzunluğundadır. Kapsül zarsı, çanağı aşmış durumda ve düz dişler tarafından açılır. Güneşli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder.

Bitki doğal olarak Balkanlardan İran’a kadar olan bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık bölgeler ve yamaçlarda görülür. Kocaeli için nadir bir türdür. Başiskele ilçesinde tek bir noktada 20 ila 30 arası sayıda bireyden oluşan bir popülasyon halinde gözlemlenmiştir. Bölgede, bitkinin çiçek açtığı dönemde yoğun yürüyüş ve piknik faaliyetleri görülmektedir. Yine bölgede yakılan mangal ateşleri türün geleceğini tehdit etmektedir.

Dilimizde Hasır boynuzotu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

700 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cerastium banaticum (Hasır boynuzotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cerastium-banaticum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın