Cephalaria (Pelemir)

Özet

Cephalaria (Pelemir) yumurtamsı ya da küresel çiçek başları ile tipik olan ve bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Dipsacales

Hanımeli takımı

Caprifoliaceae

Hanımeligiller

Tanımı

Cephalaria (Pelemir) genellikle 80 ila 200 cm büyüyebilen, tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde normalde tüysüz ya da cılız tüylü, nadiren kıllıdır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit ila teleksidir. Çiçek başı yumurtamsı ya da küresel, zaman zaman ışınsaldır. İnvolukral bırahteler kuruzarsı ya da havlı, genellikle küt uçlu ve ters mızraksı, yumurtamsı ya da mızraksıdır. Çiçek tablası bırahteleri küt, sipsivri ya da sıklıkla ince ya da kesin uçlu ve kuruzarsı, havlı ya da tüylüdür. Çanak küçük, yayılıcı, 4 ila çok sayıda loblu ve cılız tüylü ya da ülgerlidir. Taç uzunlukları farklı dört loblu, çansı ve beyaz, krem, sarı ya da nadiren mavimsi renklidir. Dıştaki çiçekler içteki çiçeklerden daha iridir. Ercik dört adettir. İplikçikler tacı aşmaktadır. Boyuncuk düz ve ipliksidir. Kapçık küçük, çıplak ya da kirpiklidir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasına da dağılmıştır. Çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kafa anlamına gelir. Çiçeklerin saplı çiçek kurullarında görülmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Cephalaria (Pelemir)

Cephalaria transsylvanica

Tarla pelemiri