Cephalanthera longifolia (Kuğu salebi)

Tanımı

20 ila 60 cm büyüyebilir. Gövde çok sayıda, dik ve tüysüzdür. Yapraklar koyu yeşil renkli, uzun ve darca tepeye doğru gittikçe sivrilme eğilimindedir. Çiçek kurulu gevşek, 5 ila 20 arası sayıda çan biçimde çiçeklidir. Çiçekler beyaz renkli, 1 cm uzunluğunda, sarı kenarlı dudaklı ve genellikle günün en sıcak ve güneşin en parlak saatlerde açarlar. Meyve kuru bir kapsüldür ve tohumlar toz halindedir. Bazı bireyler aklorofildir ve mantarlara bağlı olarak hayatlarını sürdürürler.

Gözlem bilgileri

Akdeniz havzası ile Avrupa’dan Japonya’ya kadar olan bölgede doğal olarak yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Genellikle orman açıklıkları ile makilik alanlarda görülür. Gözlemlenen bölgelerde 1 ila 3 arası birey sayılabilmiştir. Bireyler birbirlerinden oldukça uzak bir konumdadır. Gebze, Kartepe ve İzmit’te gözlemlenmiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. 100 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde kuğu salebi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca top başçıklı anlamına gelmektedir. Başçıkların küresel yapısına işaret eder. Başçık bitkilerde, erkek organın tepesinde bulunan ve polenleri bulunduran yapının adıdır. Tür adı ise Latince uzun yapraklı anlamına gelir. Türün cinse bağlı diğer türlere göre gövde yapraklarının belirgin biçimde uzun olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Helleborine foliis praelongis angustis, floribus candidis”tir.

Bilgi

Çiçek üzerinde normalde besin değeri az olan sarı renkli bir toz bulunur. Bu toza “aldanarak” çiçeğe konan böcek ağırlığı ile çiçeği aşağı doğru eğer ve böylece böceğin sırtına pollinia’daki gerçek polenler bulanmış olur. Bitki bu “hileli” stratejisi ile tozlaşmayı sağlar.

Fotoğrafları