Cephalanthera (Çamçiçeği)

Tanımı

Çiçek gövdesi yapraksıdır. Yaprakları bazı türlerde tamamen gelişmiş iken bazı türlerde kılıf benzeri yapıdadır. Çiçekler iri, gösterişli, beyaz, kremsi ya da gül rengindedir. Taç yaprak genellikle çanak yapraktan daha kısadır. Türkiye’de 9 Kocaeli’de 3 türle temsil edilmektedir. Bu türlerin çiçekleri beyaz ve kırmızı renklerdedir. Türler genellikle makilik ve orman açıklıklarında, bazen de orman içlerinde görülür. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca top başçıklı anlamına gelmektedir. Başçıkların küresel yapısına işaret eder. Başçık bitkilerde, erkek organın tepesinde bulunan ve polenleri bulunduran yapının adıdır.

Kocaeli’ndeki türler