Hüseyin Cahid Doğan
Bu site, Kocaeli'nde görülen bitkilerin tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen amatör bir projedir. Kocaeli sınırları içinde fotoğrafladığınız bitkileri paylaşmak için lütfen sol taraftaki iletişim araçlarından birini kullanın.

Centaurea yaltirikii subsp. dumanii

Fotoğraf

Bakımı

Centaurea yaltirikii subsp. dumanii ile ilgili bilgilere ulaşamadım.

Yetiştirme

Bu türle ilgili bilgilere ulaşamadım.

Yaygın adları

Duman’s knapweed; Duman sarıbaşı.

Etimoloji

Cins adı Yunanca Sentor (Yunan mitolojisinde tıbbı keşfeden Sentor Chiron’a atıftır); tür adı Latince Faik Yaltırık’a (1930, Türk bitki bilimci); alttür adı ise Latince Hayri Duman’a (Türk bitki bilimci) anlamına gelir.

Taksonomi

Form: Hemicryptophyte
Flora Bölgesi: Euro-Siberian
Bölüm: Dicotyledoneae
Sınıf: Equisetopsida
Altsınıf: Magnoliidae
Üsttakım: Asteranae
Takım: Asterales
Familya:
Cins: Centaurea
Görüldüğü Yer: Serindere Kanyonu

Tanım

Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3-4): 1212-1215. 2010.

Tanımlayan

Efe & N.Aksoy, 2010.

Bitki Veritabanları

       

Yapısı

Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar.

Endemizm

Bu tür doğal olarak sadece Türkiye sınırlı içinde görülmektedir. Endemik.

Faydaları ve zararları

Bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın.

Bibliyografya

1-) Yuvacık barajı havzası’nın (Kocaeli-Sakarya) florası; Asuman EFE, Necmi AKSOY, Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Dilek DEMİR ORAL, Serdar ASLAN; Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 56-92
2-) Centaurea yaltirikii subsp. dumanii subsp. nov. (C. sect. Pseudoseridia, Asteraceae) in Marmara region of Turkey; Necmi Aksoy, Ebru Ataslar, Asuman Efe, N. Ganes; Journal of Food Agriculture and Environment 8(3):1212-1215
3-) Proof of a knowledge database concept. Aubrieta ekimii (Brassicaceae), a new species from NW Anatolia (Turkey): morphological and molecular support; Sırrı Yüzbaşıoğlu, Marcus A. Koch, Ihsan I. A. Al-Shehbaz; Plant Syst Evol (2015) 301:2043–2055.

Flora of Turkey

Bu türle ilgili bilgilere ulaşamadım.

Cinse ait diğer türler

Share

Yorum yazın