Site icon Kocaeli Bitkileri

Celosia (Horozibiği)

Celosia argentea

Celosia argentea; 04/11/2022; Bayındırlık; 108 m.; yol kenarı. © Hüseyin Doğan

Özet

Celosia (Horozibiği) hem uzun süre dayanan çiçek durumları hem de mutfak değeri nedeniyle yetiştirilen türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Celosia (Horozibiği) çalı ya da tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da tırmanıcıdır. Yapraklar almaşlı dizilişli, saplı, yaprak ayası yumurtamsı ila şeritsi, yaprak kenarı düz ya da neredeyse düzdür. Çiçekler küçük, iki ikincil bırahteli, erselik, başak ya da daha yaygın olarak koltuklarda ve tepede sıkı ila gevşek bırahteli tirsus halindedir. Yanal talkımlar gevşek ila sıkı ve sapsız kümeler halindedir ve böylece başak benzeri bir şekle kavuşur. Çiçek örtüsü bölümleri beş adet, serbest ve eşit uzunluktadır. Ercik beş adettir. İplikçik kısa bir kılıfta kaynaşıktır. Başçık iki bölümlüdür. Yumurtalık birkaç ya da çok sayıda tohum taslağı barındırır. Boyuncuk uzatılmış ila neredeyse körelmiştir. Tepecik genellikle 2 ila 3 adettir. Meyve kapaklı bir kapsül olup zaman zaman üst bölümde kalınlaşmıştır. Tohum siyah renkli, genellikle güçlü biçimde sıkıştırılmış, parlak, yuvarlak ve ağsı, oyuklu ya da sivilcelidir. Cins tropikal ve ılıman kuşaklara özgüdür ancak süs bitkisi değeri nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yanan anlamına gelir. Cinsin alevi andıran çiçek kuruluna işaret eder. TBL horozibiği adını Amaranthus cinsi için ayırmış ancak gerçek horozibiği budur.

Kocaeli’ndeki türler

Celosia argentea

Horozibiği

Exit mobile version