Celastraceae (İğağacıgiller)

Özet

Celastraceae (İğağacıgiller) özellikle her dem yeşil olan türleri yaygın olarak peyzaj alanlarına dikilen bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Celastrales

İğağacı takımı

Tanımı

Celastraceae (İğağacıgiller) tek ya da çok yıllık otlar ile sarmaşık, ağaç ya da çalılardan oluşan bir ailedir. Gövdeler zaman zaman kökcükler üretir ve zaman zaman da dikenlidir. Yapraklar basit, karşılıklı ya da almaşlı dizilişli ve genellikle küçük ve dökülücü sitipüllüdür. Yaprak kenarı dişli, dikenli ya da düzdür. Damar teleksi, elsi ya da tek damarlıdır. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda ve talkım, salkım, bileşik salkım, demet halinde ya da tek çiçeklidir. Çanak yapraklar 4 ya da 5 adet ve serbest ya da bitişiktir. Taç yapraklar 0, 4 ya da 5 adet ve serbesttir. Ercik 3 ila 5 arası sayıda ve çanak yapraklarla karşılıklıdır. Yumurtalık üst ya da yarı alt durumlu ve 1 ila 5 bölümlüdür. Tohum taslağı bölüm başına 1 ila 4 ya da 100 ila 2000 adettir. Meyve kendi kendine açılan bir kapsül ya da zaman zaman üzümsü ya da eriksidir. Tohumlar zaman zaman etli dokulu ya da kanatlı olup kapsül başına 1, 2, 40 ila 70 ya da 100 ila 2000 adettir. Aile büyük ölçüde tropikal bölgelere özgüdür. [Cinsler, Sinonimler]

Etimoloji

Aile adını, Celastrus cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Celastraceae (İğağacıgiller)

Euonymus

İğağacı