Cedrus libani

Katran ağacı

Bakımı

Cedrus libani çok yıllık bir ağaçtır. Geçirgen ve nemli toprağı, güneşli bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır.

Yetiştirme

Cedrus libani ormanlık alanlarda görülür. Kumlukilli ve tınlı topraklara uyumludur.

Yaygın adları

Lebanon cedar, Turkish cedar, Taurus cedar; Lübnan sediri, Katran ağacı, Hamalak, Kamalak, Toros sediri.

Etimoloji

Cins adı Yunanca sedir; tür adı ise Latince Lübnanlı anlamına gelir.

Koruma

THE IUCN Red List’e göre Neslinin tükenme riski yüksek olan tür sınıfı içindedir. Suriye ve Lübnan popülasyonları hızla azalmaktadır.

Taksonomi

Superregnum: Eukaryota
Regnum: Plantae
Cladus: Pinophytes
Ordo: Pinales
Familia: Pinaceae
Genus: Cedrus
Raunkiaer: Phanerophyte
Phytochorion: Mediterranean

Flora of Turkey

Columnar tree, taller than broad. Branches ± horizontal, the youngest sparsely pubescent to glabrous. Leaves glaucous, frequently with silvery lines, 10-40 mm, somewhat flattened, acute. Ripe cones ovoid, 6-9 cm. Dominant tree, or in mixed forest, 1000-2000 m. I:71.
Sütun biçimli bir ağaçtır ve genişliğinden daha uzundur. Dallar aşağı yukarı yatay, genç dallar seyrek tüylü ya da tüysüzdür. Yapraklar mat yeşil renkli, çoğunlukla gümüşî çizgili, 10 ila 40 mm. uzunluğunda, biraz düz ve akut’tur. Olgun kozalaklar ovoid, 6 ila 9 cm. uzunluğundadır. 1000 ila 2000 metre arasında baskın ağaç konumunda ya da karışık ormanlarda görülür.

Literatür

Dictionnaire classique d’histoire naturelle 3: 299. 1823. A.Rich.

Fotoğrafları

Yapısı

Cedrus libani 40 metre kadar büyüyebilir. Lübnan bayrağında bulunur. Genç sürgünler grimsi kahverengi, çıplak ya da hafif tüylüdür. İğne yapraklar 1,5 ila 3,5 cm uzunluğunda, sert ve batıcıdır. Renkleri önceleri koyu yeşil, zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil renk almaktadır. Kozalakları genellikle fıçı biçimindedir. Boyları 8–10 cm, enleri 4–6 cm’dir. Kozalak pulları geniş ve tam kenarlıdır. Dış yüzeyleri hafifçe tüylüdür. Kozalakların üzerlerinde bol reçine bulunmaktadır. Birçok toprak tolere edebilir. Tohumlar Ekim ile Aralık arasında olgunlaşır. Çiçekler monoik’tir (Bir evcikli. Erkek ve dişi organların ayrı çiçeklerde fakat aynı bitki üzerinde bulunması). Güneşli bölgeleri tercih eder. Gölgede kalırsa büyümez.

Faydaları ve zararları

Bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın. Antiseptik, öksürük giderici ve balgam söktürücüdür. Solunum sistem’ini dezenfekte etmek için kullanılır.

Yorum yazın