Catapodium (Telekotu)

Tanımı

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Saplar dik, dirseksi yükselici ya da yatıktır. Yanal dallar yoktur ya da seyrektir. Dil zarsıdır. Yaprak ayası düzdür ancak kuruduğunda kıvrık hale gelir. Çiçek kurulu başak formunda salkım ya da aralıklı olarak dallı bir bileşik salkım halindedir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca minik ayak anlamına gelir. Cinsin başakçıklarının neredeyse sapsız olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler