Castanea (Kestane)

Kocaeli’ndeki türler
Tanımı

Yaprak dökücü ağaçlardan oluşan bir cinstir. Tomurcuklar oval ve küttür. Çiçekler dik kediciklerde, alttakiler dişi ve yukarıdakiler erkektir. Kupula meyve zamanı dikenli olur. Meyve iri parlak kahverengi bir fındıktır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. Hem Büyük İskender hem de Roma uygarlığı döneminde ordu geçiş noktalarına kestane ağaçları dikilmiştir. Hristiyan teolojisine göre iffeti simgeler.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Kestane ağacı için kullanılan Antik Yunanca kaynaklı bir kelimedir ve kelime odun anlamına gelebileceği gibi antik Kastanaia şehrine de işaret ediyor olabilir.