İçeriğe geç

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

BitkilerKaranfil takımı › Karanfilgiller

Sıklıkla odunsu yapılara sahip olan otlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar genellikle karşılıklı, basit ve düzdür. Çiçekler genellikle beş taç ve çanak yaprağa sahiptir. Ilıman bölgeler ve Avrasya başta olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösteren ve 2500 üzerinde türe sahip kalabalık bir ailedir. Özellikle karanfil (Dianthus) ve nakıl (Silene) cinslerine ait çok sayıda tür ve varyetesi popüler süs bitkileridir. Aile ayrıca Antarktika’da bulunan iki çiçekli bitkiden birine de (Colobanthus quitensis) sahiptir. Ailenin büyük bölümü otsu bitkilerden oluşur. Ülkemizde karanfil olarak bilinen diğer bitki ise (Syzygium aromaticum) bu aileye bağlı olmayıp, mersingiller ailesine bağlıdır. Kocaeli’nde yirmi iki cinsle temsil edilmektedir.

Agrostemma

(Buğdaykaramuğu)

Arenaria

(Kumotu)

Atocion

(Nakıl)

Cerastium

(Boynuzotu)

Dianthus

(Karanfil)

Dichodon

(Boynuzotu)

Herniaria

(Atyaran)

Holosteum

(Şeytanküpesi)

Minuartia

(Tıstısotu)

Moehringia

(Keleşot)

Moenchia

(Dördüzotu)

Petrorhagia

(Feraceotu)

Polycarpon

(Kırkinciotu)

Rabelera

(Urgancık)

Sabulina

(Kum tıstısı)

Sagina

(Saginotu)

Saponaria

(Sabunotu)

Scleranthus

(Kınavel)

Silene

(Nakıl)

Spergula

(Delicekişniş)

Spergularia

(Remilotu)

Stellaria

(Kuşotu)

Exit mobile version