Carpesium (Kuzeyotu)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Yapraklar basit ve almaşlı dizilişlidir. Çiçek başları genelde aşağı sarkıktır, dalların ucunda ya da yaprak koltuklarında görülür. Çiçekler sarı ya da yeşilimsi renklidir. Kapçık tüysüz ve gagalıdır. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Antik Yunanca saman gibi anlamına gelebilir ve çiçek rengine işaret etmesi muhtemeldir.

Kocaeli’ndeki türler