Carex leporina (Tülü sazotu)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Hasırotugiller › Ayakotu › Tülü sazotu

Avrupa-Sibirya elementi.

10 ila 90 cm büyüyebilir. Rizomlar görece kalındır. Gövde sert, dik ya da hafifçe tabana yakın bölümde kavisli, keskince üç köşeli ve üst bölümde pürüzlü; taban kılıfları soluk pembemsi kahverengi ila grimsi kahverengi ve zamanla lifli olma eğilimindedir. Yapraklar 1,5 ila 3,5 mm genişliğinde, gövdeden daha kısa, görece yumuşak, düz ve yeşil ya da koyu yeşil renklidir. Çiçek kurulu dikdörtgensi ila yumurtamsı, 2 ila 4 cm uzunluğunda ve 2 ila 9 arası sayıda başaklıdır. Başaklar oval ila ters oval, birbirleri ile benzer ve 0,8 ila 1,5 cm uzunluğundadır. Dişi dışkavuz darca yumurtamsı, soluk pas kahverengisi renkli, orta damar açık yeşil renkli ve belirgin biçimde zarsı kenarlıdır. Torbacık soluk kahverengi, elipsoit oval, zarsı ve 4 ila 5 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrupa, Sibirya ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, orman sınırları, nemli çayırlar, dere ve yol kenarında görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tülü sazotu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.