Carex (Ayakotu)

Tanımı

Çimen benzeri, küre halinde ya da rizomlu ve tek evcikli çok yıllık otlardır. Gövde basit, genellikle tabanda yapraksı, pürüzsüz ya da az pürüzlü ve serttir. Yapraklar şeritsi ve genellikle kılıflıdır. Çiçek kurulu tek ya da birkaç adet, genellikle çok çiçekli ve başak benzeri salkımlar halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kesmek anlamına gelir. Bazı türlerin yapraklarının uzun, dar ve keskin kenarlı olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Carex otrubae

Carex otrubae

Kurusaz

Carex distachya

Carex distachya

İkiz ayakotu

Carex extensa

Carex extensa

Uzun ayakotu

Carex divulsa

Carex divulsa

Ayakotu

Carex riparia

Carex riparia

Yılan sazotu

Carex halleriana

Carex halleriana

Kaba ayakotu

Carex echinata

Carex echinata

Küt ayakotu

Carex sylvatica

Carex sylvatica

Merasazı

Carex pendula

Carex pendula

Salkımsaparna

Carex distans

Carex distans

Sina ayakotu

Carex remota

Carex remota

Nazlısaparna

Carex brizoides

Carex brizoides

Narin çayırsazı

Carex hirta

Carex hirta

Tüylü çayırsazı

Carex leporina

Carex leporina

Tülü sazotu

Carex tomentosa

Carex tomentosa

Dalsaparna