Carduus (Eşekdikeni)

Özet

Carduus (Eşekdikeni) istilacı potansiyeli yüksek olup tahrip edilmiş arazilerde kısa sürede baskın tür haline gelebilen çok sayıda bitkiyi barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Carduus (Eşekdikeni) genellikle 30 ila 200 cm boylanan, tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik, basit ya da üst bölümde dallı ve dikensi kanatlıdır. Yapraklar tabanda ya da gövdede, saplı ya da sapsız, loblu ya da iki derin teleksi, dikensi kenarlı, tüylü ya da tüysüzdür. İnvolukrum silindirik ila küreseldir. Çiçek başları uzun bir sapın üzerinde tektir. İnvolukrum küresel ya da çansıdır. Filariler 70 ila 10 sıra halinde, şeritsi ila genişçe yumurtamsı, kenarları düz, uçları yükselici, yayılıcı, kıvrık ve diken uçludur. Çiçek tablası düzdür. Çiçekçikler erselik, taç mor, pembe ya da beyaz renkli ve derince beş lobludur. Kapçık çıplak, yumurtamsı dikdörtgensi ve hafifçe kanatlıdır. Cins Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak çok sayıda agresif işgalci türü barındırır ve bunlar dünyanın büyük bölümüne yayılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Muhtemelen Latince sivri veya sert anlamına gelen caro kelimesi ile bağıntılıdır. Latince cardoon kelimesi enginar anlamına gelir ve bu bağlantı daha güçlü gözükmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Carduus (Eşekdikeni)

Carduus acicularis

Sivri kangal

Carduus nutans

Carduus nutans

Eşekdikeni

Carduus (Eşekdikeni)

Carduus acanthoides

Saka dikeni

Carduus argentatus

Carduus argentatus

Gümüş dikeni