Cardamine penzesii (Piçik)

derleyen:

Özet

Cardamine penzesii (Piçik) genelde sulak alanların civarında görülen ve bahar aylarında çiçek açan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Cardamine

Acıtere

Tanımı

Cardamine penzesii (Piçik) genellikle 25 ila 52 cm büyüyebilen çok yıllık bir bitkidir. Rizomlar kısa ve genellikle birkaç küresel yumruludur. Gövde dik, genellikle alt ve üst bölümde dallı ya da nadiren dalsız ve çıplaktır. Taban yaprakları rozet biçiminde, genellikle çıplak, teleksi ila derin teleksi, 7 ila 15 arası sayıda yaprakçık ya da bölümlü; yanal yaprakçıklar genişçe eliptik ila neredeyse yuvarlak, genellikle kütdişçikli ve tabanda kamamsı, terminal yaprakçık bunlardan biraz ya da hayli büyüktür. Gövde yaprakları 6 ila 10 adet, çıplak, derin teleksi, alt gövde yaprağı 7 ila 11 arası sayıda yaprakçıklıdır ve yukarı gidildikçe yaprakçık sayısı azalma eğilimindedir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çanak yapraklar 3,5 ila 4,5 mm uzunluğunda ve zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar beyaz ya da nadiren kırmızımsı menekşe uçludur. Ercik altı adettir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Türkiye ve Bulgaristan’da yayılış gösterir. KEW’e göre tür sadece Bulgaristan’da mevcuttur. [HaritaSinonimler] Dere kıyısı, nemli bölge ve sulak alanların civarında görülen bitki umumiyetle mart ve nisan ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda Kartepe ve Gebze ilçelerinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde piçik adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kakule anlamına gelir. Kakule, Zingiberaceae ailesine bağlı bir dizi bitkinin tohumuna verilen addır. Tohumların görünüm ve lezzet bakımından kakuleyi andırmalarına işaret eder. Tür 3 Ocak 1895 – 30 Eylül 1984 tarihleri arasında yaşamış Macar bitki bilimci Antal Pénzes’a adanmıştır. Bitkiyi ilk defa o Cardamine bulbosa adı ile tanımlamış ancak bu ad daha önceden kullanıldığı için önerdiği ad nomen nudum olmuştur.

Fotoğrafları