İçeriğe geç

Cardamine penzesii (Piçik)

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Acıtere › Piçik

Nadir bitkiÖksin elementi.

25 ila 52 cm büyüyebilir. Rizomlar kısa ve genellikle birkaç küresel yumruludur. Gövde dik, genellikle alt ve üst bölümde dallı ya da nadiren dalsız ve çıplaktır. Taban yaprakları rozet biçiminde, genellikle çıplak, teleksi ila derin teleksi, 7 ila 15 arası sayıda yaprakçık ya da bölümlü; yanal yaprakçıklar genişçe eliptik ila neredeyse yuvarlak, genellikle kütdişçikli ve tabanda kamamsı, terminal yaprakçık bunlardan biraz ya da hayli büyüktür. Gövde yaprakları 6 ila 10 adet, çıplak, derin teleksi, alt gövde yaprağı 7 ila 11 arası sayıda yaprakçıklıdır ve yukarı gidildikçe yaprakçık sayısı azalma eğilimindedir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çanak yapraklar 3,5 ila 4,5 mm uzunluğunda ve zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar beyaz ya da nadiren kırmızımsı menekşe uçludur. Ercik altı adettir.

Bitki doğal olarak Türkiye ve Bulgaristan’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Dere kıyısı, nemli bölge ve sulak alanların civarında görülür. İzmit için nadir bir türdür. Kartepe ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Piçik adı ile bilinmektedir.

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cardamine penzesii (Piçik) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cardamine-penzesii/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın