İçeriğe geç

Cardamine penzesii (Piçik)

Piçik


Anahtar kelimeler: Nadir bitkiÖksin elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Acıtere › Piçik

Dağılımı

Bitki doğal olarak Türkiye ve Bulgaristan’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

25 ila 52 cm büyüyebilir. Rizomlar kısa ve genellikle birkaç küresel yumruludur. Gövde dik, genellikle alt ve üst bölümde dallı ya da nadiren dalsız ve çıplaktır. Taban yaprakları rozet biçiminde, genellikle çıplak, teleksi ila derin teleksi, 7 ila 15 arası sayıda yaprakçık ya da bölümlü; yanal yaprakçıklar genişçe eliptik ila neredeyse yuvarlak, genellikle kütdişçikli ve tabanda kamamsı, terminal yaprakçık bunlardan biraz ya da hayli büyüktür. Gövde yaprakları 6 ila 10 adet, çıplak, derin teleksi, alt gövde yaprağı 7 ila 11 arası sayıda yaprakçıklıdır ve yukarı gidildikçe yaprakçık sayısı azalma eğilimindedir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çanak yapraklar 3,5 ila 4,5 mm uzunluğunda ve zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar beyaz ya da nadiren kırmızımsı menekşe uçludur. Ercik altı adettir.

Gözlem

Dere kıyısı, nemli bölge ve sulak alanların civarında görülür. İzmit için nadir bir türdür. Kartepe ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Piçik.

Çiçek zamanı

Mart-Nisan ayları.

Yükseklik

0-700 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “kakule” anlamına gelir. Kakule, Zingiberaceae ailesine bağlı bir dizi bitkinin tohumuna verilen addır. Tohumların görünüm ve lezzet bakımından kakuleyi andırmalarına işaret eder. Tür adı Latince “Antal Pénzes’a” anlamına gelir. 3 Ocak 1895 – 30 Eylül 1984 tarihleri arasında yaşamış Macar bitki bilimcidir. Bitkiyi ilk defa o Cardamine bulbosa adı ile tanımlamış ancak bu ad daha önceden kullanıldığı için önerdiği ad “nomen nudum” olmuştur.

Fotoğrafları

Literatür

Annales Botanici Fennici 36: 172. 1999. Ančev & Marhold

Bir Yorum Yazın