Cardamine lazica (Kodim otu)

Tanımı

Rizomlu çok yıllık bir ottur. Gövde tüysüzdür. Taban yaprakları, terminal yaprakçığı yanal olanlarda daha büyük olan teleksidir. Üst gövde yapraklar aşağı yukarı üç parçalı ya da düzdür. Taç yapraklar beyaz renklidir. Silikula yayılıcı ya da dik yayılıcıdır.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kakule anlamına gelir. Kakule, Zingiberaceae ailesine bağlı bir dizi bitkinin tohumuna verilen addır. Tohumların görünüm ve lezzet bakımından kakuleyi andırmalarına işaret eder. Tür adı Latince Lazistan anlamına gelir. Lazların ağırlıklı olarak yaşadığı Karadeniz bölgesinde kalan tarihi bölgenin adıdır ve bitkinin yayılış alanına işaret eder.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Türkiye ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita] Dere kenarında görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar. 100 ila 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde kodimotu, yaban teresi ve acı köpük otu adları ile bilinmektedir.

© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın