İçeriğe geç

Caprifoliaceae (Hanımeligiller)

BitkilerHanımeli takımı › Hanımeligiller

Çalı, tırmanıcı ya da otlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit ya da teleksi bileşik, stipül mevcut değil ya da çok küçük, nadiren belirgindir. Çiçekler uzun saplar üzerinde çift olarak ya da başlı ya da halkavi dizilişli kümeler halindedir. Beş adet çanak yaprak bulunur. Taç yapraklar genellikle beş adettir. Ercik dört ila beş arası sayıdadır. Meyve üzümsü ya da eriksi, nadiren kapsül ya da kapçık formundadır. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Aileye bağlı çok sayıda süs bitkisi vardır. Kocaeli ilinde on cinsle temsil edilmektedir.

Abelia

(Kelebekçalısı)

Cephalaria

(Pelemir)

Dipsacus

(Fesçitarağı)

Knautia

(Eşekkulağı)

Lomelosia

(Kirpiotu)

Lonicera

(Hanımeli)

Pterocephalus

(Cücükotu)

Scabiosa

(Uyuzotu)

Valeriana

(Kediotu)

Valerianella

(Kuzugevreği)