Site icon Kocaeli Bitkileri

Canna (Kanaçiçeği)

Canna indica

Canna indica: 08/11/2020; İzmit Sahili; 5 m.; deniz kenarı. © Hüseyin Cahid Doğan.

Tanımı

Rizomlı çok yıllık otlardır. Gövde dik, genellikle dalsız ve yapraksıdır. Yapraklar iri, almaşlı dizilişli, kenarları düzdür. Çiçek durumu terminal, basit ya da dallı ve genellikle her bir bıraktenin koltuğunda iki çiçeklidir. Meyve kapsül formundadır. Amerika kıtası orijinli bir cinstir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kamış anlamına gelir. Cinsin gövdesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version