Site icon Kocaeli Bitkileri

Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi)

Camelina microcarpa

Camelina microcarpa

Özet

Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi) genelde ekili arazilerde görülen ve istilacı potansiyeli yüksek olan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Camelina

Ketentere

Tanımı

Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi) genellikle 30 ila 100 cm büyüyebilen tek yıllık bir bitkidir. Gövde dik ve dallı ya da dalsız olabilir. Gövde yoğun miktarda tüylüdür. Yapraklar almaşlı dizilişli, alttakiler saplı, gövde yaprakları ise sapsız ve sarılıcıdır. Taban yaprakları çiçeklenme döneminde kurumuş olur. Gövde yaprakları mzıraksı, darca dikdörtgensi ya da şeritsi, 1,5 ila 5,5 cm uzunluğunda, 1 ila 10 mm genişliğinde, tabanı okbaşlı ya da kulaksı, kenarları düz ya da nadiren minik dişli ve ucu sivridir. Çiçek durumu uzatılmış bir salkım halindedir. Çanak yaprak sayısı dörttür. Taç yapraklar çok simetrili, soluk sarı renkli, 0,5 cm uzunluğundadır. Taç yaprak sayısı dört olup bunlar 3,5 ila 4,5 mm uzunluğundadır. Dördü uzun ikisi kısa olmak üzere altı adet ercik görülür. Meyve armut biçiminde, sivri uçlu ve çok tohumludur. Tohumlar kırmızımsı ya da kahverengidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir ancak dünyanın büyük bölümüne işgalci tür olarak yayılmıştır. [HaritaSinonimler] Tarlalarda görülen bitki umumiyetle mart ve mayıs ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi 600 ila 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlemek mümkündür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiştir ancak biz henüz göremedik. Bitkilerin hububat tarlalarında görüldüğünden bahisle gözlem çoğunlukla tarlaların ekilmesi ve bitkinin tohumlarının da ekinler arasına karışmış olmasına bağlıdır.

Türkçe adı

Dilimizde tarla ketenteresi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yer keteni anlamına gelir. Bitkilerin keten (Linum) bitkisinin gelişimini engellemesine işaret eder. Tür adı Antik Yunanca küçük meyveli anlamına gelir. Türün meyve boyutunun cins içinde ayırt ediliciliğine işaret eder. Türün Camelina sativa’dan ayırt ediciliği vurgulanmıştır. Özgün tanımda bu “accedit ad var. pilosam C. sativae sed differt fructu dimidio breviore” olarak belirtilmiştir.

Exit mobile version