Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi)

Tanımı

50 cm büyüyebilir. Gövde dallı ya da dalsız olabilir. Gövde yoğun miktarda tüylüdür. Taç çok simetrili, soluk sarı renkli, 0,5 cm uzunluğundadır. Taç yaprak sayısı dört, 3,5 ila 4,5 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak sayısı dörttür. Dördü uzun ikisi kısa olmak üzere altı adet ercik görülür. Çiçeklenmez uzatılmış bir salkım halindedir. Yapraklar almaşlı dizilişli, alttakiler saplı, gövde yaprakları ise sapsız ve sarılıcıdır. Meyve armut biçiminde ve çok tohumludur.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir ancak dünyanın büyük bölümüne işgalci tür olarak yayılmıştır. [HaritaSinonimler] Tarlalarda görülür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Bitkilerin hububat tarlalarında görüldüğünden bahisle gözlem çoğunlukla tarlaların ekilmesi ve bitkinin tohumlarının da ekinler arasına karışmış olmasına bağlıdır. Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar. 600 ila 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde tarla ketenteresi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yer keteni anlamına gelir. Bitkilerin keten (Linum) bitkisinin gelişimini engellemesine işaret eder. Tür adı Antik Yunanca küçük meyveli anlamına gelir. Türün meyve boyutunun cins içinde ayırt ediliciliğine işaret eder. Türün Camelina sativa’dan ayırt ediciliği vurgulanmıştır. Özgün tanımda bu “accedit ad var. pilosam C. sativae sed differt fructu dimidio breviore” olarak belirtilmiştir.