İçeriğe geç

Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi)

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Ketentere › Tarla ketenteresi

50 cm büyüyebilir. Gövde dallı ya da dalsız olabilir. Gövde yoğun miktarda tüylüdür. Taç çok simetrili, soluk sarı renkli, 0,5 cm uzunluğundadır. Taç yaprak sayısı dört, 3,5 ila 4,5 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak sayısı dörttür. Dördü uzun ikisi kısa olmak üzere altı adet ercik görülür. Çiçeklenmez uzatılmış bir salkım halindedir. Yapraklar almaşlı dizilişli, alttakiler saplı, gövde yaprakları ise sapsız ve sarılıcıdır. Meyve armut biçiminde ve çok tohumludur.

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir ancak dünyanın büyük bölümüne işgalci tür olarak yayılmıştır. [Harita|Sinonimler]

Tarlalarda görülür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Bitkilerin hububat tarlalarında görüldüğünden bahisle gözlem çoğunlukla tarlaların ekilmesi ve bitkinin tohumlarının da ekinler arasına karışmış olmasına bağlıdır.

Dilimizde Tarla ketenteresi adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

600 ila 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Camelina microcarpa (Tarla ketenteresi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/camelina-microcarpa/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın