Camelina (Ketentere)

Özet

Camelina (Ketentere) ekonomik değeri bulunan ve genelde ekili arazilerin civarında görülen türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Tanımı

Camelina (Ketentere) tek ya da iki yıllık, kazık köklü, basit ya da dallı tüylü otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik, tabanda dalsız ve üst bölümde dallıdır. Taban yaprakları saplı ya da neredeyse sapsız, rozet halinde değil, basit, kenarları düz ya da dişli, nadiren loblu ve çiçeklenme zamanı kurumuş olurlar. Gövde yaprakları sapsız, tabanları kulaksı ya da okbaşlı ve kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek durumu bırahtesiz olup meyve zamanı belirgin biçimde uzatılmıştır. Meyve zamanı çiçek sapları incedir. Çanak yapraklar dikdörtgensi ya da yumurtamsı, dik ve yanal çiftin tabanı kesecikli değildir. Taç yapraklar beyaz, krem ya da sarı renkli, kaşıksı ve küt uçlu olup çanak yapraklardan daha uzundur. Ercik uzunlukları farklı üç çift halinde altı adettir. Yumurtalık armutsudur. Meyve ters yumurtamsı ila armutsu olup kendi kendine açılmaktadır. Tohumlar çok sayıda, eliptik ve musilajlıdır. Cins Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde neredeyse dünyanın tamamına dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yer keteni anlamına gelir ve bu bağlamda bitkilerin keten (Linum) bitkisinin gelişimini engellemesine dikkat çekmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Camelina microcarpa

Camelina microcarpa

Tarla ketenteresi

Camelina sativa

Camelina sativa

Ketencik