Calluna (Süpürgeçalısı)

Tanımı

Çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yükselici ve çok dallıdır. Sürgünler çıplak ya da tüysüzcedir. Yapraklar kalıcı ve karşılıklı dizilişlidir. Yaprak sağı bulunmaz. Yaprak ayası derimsi ve kenarları dikencikli-kirpiklidir. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, salkım ya da bileşik salkım halinde ve 5 ila 30 adet çiçeklidir. Çanak yaprak 4 adet olup belirgindir. Taç yaprak 4 adettir. Taç kalıcı ve çansıdır. Ercik 8 adettir. Kapsül küresel ve 5 ila 10 adet tohumludur.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca süpürmek anlamına gelir ve cinsin geleneksel olarak süpürge yapımında kullanılmasını vurgular.

Kocaeli’ndeki türler

Calluna vulgaris

Calluna vulgaris

Süpürge çalısı