Callitriche (Dilbersaçı)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık sucul bitkilerden oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve düzdür. Çiçekler tek evcikli, koltuklarda, tektir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca güzel saçlı anlamına gelir. Cinsin genel görünümüne işaret eder.

Anahtar

1. Meyve dikdörtgensi, eliptik ya da yuvarlak, 1,2-2 mm uzunluğunda; merikarp dış kenarda eşit kanatlı

2. Tüm yapraklar eliptik ya da kaşıksı stagnalis

2a. Alt yapraklar şeritsi, en üst yapraklar kaşıksı, meyve 1,3 mm, neredeyse dairesel ila hafifçe genişliğinden daha uzun ve sapsız, merikarp yuvarlak ve neredeyse kanatsız lenisulca

2. En azından alttaki yapraklar şeritsi

3. Meyve y. 1,5-1,8 x 1,3-1,5 mm, sapsız; boyuncuk 3-4(-8) mm, çiçekten sonra dik ya da yayılıcı platycarpa

3. Meyve 1,2 mm çapında, gövdenin alt bölümünde saplı, boyuncuk 1,5-2 mm, çiçekten sonra güçlü biçimde kıvrık brutia

4a. Yapraklar yarı saydam, şeritsi, sıklıkla tabanda genişleyici, meyve saplı, merikarp dış yüzeyde kanatlı truncata

1. Meyve ters yumurtamsı, sıklıkla tabana doğru belirgin biçimde daralıcı, 0,8-1 mm, merikarp sadece dış kenarın üst bölümünde kanatlı palustris

Kocaeli’ndeki türler

Callitriche stagnalis

Callitriche stagnalis

Göl dilbersaçı