Calicotome (Keçiboğan)

Tanımı

Yanal ve kalın dikenleri olan çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar 3 yaprakçıklı ve belirgin biçimde saplıdır. Çiçekler şemsiye demetleri halinde koltuklarda ya da kısa salkımlar halindedir. Çanak tüpsü ve beş kısa dişlidir. Taç tüysüz ve sarı renklidir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. Yunan mitolojisine göre titanlar bu bitkinin dalları ile ömür boyu dövülmekle cezalandırılmıştır.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kesik çanak anlamına gelir. Çanağın daire biçiminde kırılması ve kesilmiş gibi gözükmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Calicotome villosa

Calicotome villosa

Keçi boğan