Cachrys (Çarşambaotu)

Tanımı

Çok yıllık bitkilerdir. Gövde dik, sert ve çok dallıdır. İnvolukrum ve involusel bileşik şemsiyede mevcuttur. Çanak yapraklar belirgin değildir. Çiçekler erselik ve sarı renklidir. Çanak kısa fakat belirgin beş dişlidir. Cins güney Avrupa ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kozalak gibi anlamına gelir. Cinsin meyvelerinin belirgin biçimde kozalağı andırmasına işaret eder. Kelime Theophrastus tarafından fındık, kızılağaç, huş ağacı, gürgen vb. benzeri ağaçlarda görülen kedicikleri tanımlamak için kullanılmıştır. Diğer bir görüşe göre Antik Yunanca sıcak anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş ve cinsin meyvelerinin gaz giderici özelliğine işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Cachrys cristata

Cachrys cristata

Tepeli çarşambaotu