Butomus (Bataklık gülü)

Tanımı

Çok yıllık nemli bölge bitkileridir. Rizomları kalın ve sürünücüdür. Gövde diktir. Yapraklar tabanda, almaşlı dizilişli ve şeritsidir. Çiçek kurulu şemsiye biçimindedir. Çiçekler erseliktir. Taç ve çanak yaprak sayısı üçtür. Çanak yapraklar, taç yapraklar gibidir. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öküz kesen anlamına gelir. Hayvanların tüketmesi için uygun olmayan keskin kenarlı yapraklarına atıftır.

Kocaeli’ndeki türler