Butomus (Bataklık gülü)

Özet

Butomus (Bataklık gülü), kısaca sulak alanlarda görülen ve şemsiye formundaki çiçek durumu ile karakteristik olan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Butomaceae

Bataklıkgülügiller

Tanımı

Butomus (Bataklık gülü), özetle çıplak, gövdesiz, rizomlu, çok yıllık ve nemli bölge bitkilerinden oluşan bir cinstir. Rizomları kısa, kalın ve sürünücüdür. Kökler perdeli değil, kısa ve liflidir. Gövde diktir. Yapraklar tabanda dik ya da suya batık, sapsız, almaşlı dizilişli ve şeritsidir. Yaprak sapı tabanda kılıflıdır. Yaprak ayası damarları paralel, düz, Iris cinsinin yapraklarını andıran ya da mızraksı ila dairesel, tabanı kamamsı ila kesik ve ucu sivri ila yuvarlaktır. Çiçek kurulu dik, bırakteli, şemsiye biçiminde ya da nadiren tek çiçeklidir. Bırakte iki ila üç arası sayıdadır. İkincil bırakteler birkaç adettir. Çiçekler erselik, üstdurumlu yumurtalıklı ve saplıdır. Taç ve çanak yaprak sayısı üçtür, çanak yapraklar kalıcı, taç yapraklar ise narindir. Çanak yapraklar, taç yapraklar gibidir. Ercik altı ila dokuz arası sayıdadır. İplikçik düzleştirilmiştir. Meyve folikül formundadır. Aileye bağlı tek cins ve tek tür mevcuttur. Cins Avrasya’ya özgüdür ancak günümüzde Kuzey Amerika kıtasına da dağılmıştır. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öküz kesen anlamına gelir. Sonuç olarak hayvanların tüketmesi için uygun olmayan keskin kenarlı yapraklarına işaret etmektedir. Bu nedenle, bitkilerin yapraklarını yiyen sığırların ağızlarında kesikler oluşacaktır.

Kocaeli’ndeki türler

Butomus (Bataklık gülü)

Butomus umbellatus

Bataklıkgülü