Site icon Kocaeli Bitkileri

Butomaceae (Bataklıkgülügiller)

Butomus umbellatus

Butomus umbellatus: 11/08/2020; Derbent Deresi; 40 m.; sulak alan. © Hüseyin Cahid Doğan.

Özet

Butomaceae (Bataklıkgülügiller), sulak alanlarda görülen ve şemsiye formundaki çiçek durumu ile karakteristik olan bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Tanımı

Butomaceae (Bataklıkgülügiller), tek (?) ya da çok yıllık, çıplak, gövdesiz, rizomlu ve nemli bölge bitkilerinden oluşan bir ailedir. Rizomları kısa, kalın ve sürünücüdür. Kökler perdeli değil, kısa ve liflidir. Gövde diktir. Yapraklar tabanda dik ya da suya batık, sapsız, almaşlı dizilişli ve şeritsidir. Yaprak sapı tabanda kılıflıdır. Yaprak ayası damarları paralel, düz, Iris cinsinin yapraklarını andıran ya da mızraksı ila dairesel, tabanı kamamsı ila kesik ve ucu sivri ila yuvarlaktır. Çiçek kurulu dik, bırakteli, şemsiye biçiminde ya da nadiren tek çiçeklidir. Bırakte iki ila üç arası sayıdadır. İkincil bırakteler birkaç adettir. Çiçekler erselik, üstdurumlu yumurtalıklı ve saplıdır. Taç ve çanak yaprak sayısı üçtür, çanak yapraklar kalıcı, taç yapraklar ise narindir. Çanak yapraklar, taç yapraklar gibidir. Ercik altı ila dokuz arası sayıdadır. İplikçik düzleştirilmiştir. Meyve folikül formundadır. Aileye bağlı tek cins ve tek tür mevcuttur. Aile Avrasya’ya özgüdür ancak günümüzde Kuzey Amerika kıtasına da dağılmıştır. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Butomus cinsinden almaktadır ve bu kelime Antik Yunanca öküz kesen anlamına gelmektedir. Sonuç olarak hayvanların tüketmesi için uygun olmayan keskin kenarlı yapraklarına işaret etmektedir. Bu nedenle, bitkilerin yapraklarını yiyen sığırların ağızlarında kesikler oluşacaktır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Butomus

Bataklıkgülü

Exit mobile version