Butomaceae (Bataklıkgülügiller)


Dolaşım

BitkilerKurbağakaşığı takımı › Bataklıkgülügiller

Genel bilgiler

Çok yıllık nemli bölge bitkileridir. Rizomları kalın ve sürünücüdür. Gövde diktir. Yapraklar tabanda, almaşlı dizilişli ve şeritsidir. Çiçek kurulu şemsiye biçimindedir. Çiçekler erseliktir. Taç ve çanak yaprak sayısı üçtür. Çanak yapraklar, taç yapraklar gibidir. Aile Avrasya’ya özgüdür.

Aile anahtarı

Çok yıllık, çıplak sucul ya da bataklık bölgeleri bitkileridir. Rizomlar kalın ve sürünücüdür. Gövdeler diktir. Yapraklar tabanda, tabanları kılıflı, almaşlı dizilişli ve şeritsidir. Çiçek kurulu şemsiye benzeridir, terminal bir çiçekten oluşur ve her biri bırahte tarafından çevrilmiş 3 bostirik talkım halindedir ve bırahteler involukrum oluşturur. Çiçekler erselik ve çok simetrilidir. Çanak yaprak üç adet ve taç yapra benzeridir. Taç yaprak üç adet ve hafifçe çanak yapraklardan daha büyüktür. Ercik 9 adettir ve başçık içe dönüktür. Karpel 6(-9) adet, hafifçe tabanda kaynaşık, üst durumlu ve boyuncuk kalıcıdır. Meyve folikül formundadır. Tohumlarda besidoku görülmez; embiryo düzdür.

Aileye bağlı tek cins vardır: Butomus (Bataklık gülü).

Literatür

Histoire naturelle, générale et particulière, des plantes 8: 194. 1804. Mirb.