İçeriğe geç

Bupleurum subovatum (Şeytan arası)

Şeytanarası


Anahtar kelimeler: Akdeniz elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Maydanoz takımı › Maydanozgiller › Şeytanayağı › Şeytanarası

Dağılımı

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ile Kafkasya arasındaki bölgede yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Türkçe kaynaklarda Bupleurum intermedium olarak geçmektedir. 10 ila 75 cm arasında büyüyebilir. Gövde dik, sağlam, çizgili ve pürüzsüzdür. Yapraklar yumurtamsı, düz, kısaca mukronat, genellikle sarıcı, üst gövde yaprakları genişçe, çok sayıda damarlıdır. Şemsiye 3 ila 5 cm çapında, 3 ila 6 arası ikincil bırahteli, 2 ila 3 arası eşit kollu, 13 ila 20 arası sarı renkli çiçekli, 2 mm çapındadır. Meyve oval dikdörtgensi, kahverengi ve 3 ila 5 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Çalılık ve çayırlarda görülür. Nadir bir türdür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Şeytanarası, Şeytankurusu. Şeytanarası ismindeki “arası” kelimesi olasılıkla türün önceki bilimsel epiteti olan “intermedium”dan çıkarılmıştır.

Çiçek zamanı

Nisan-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-1100 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “öküz kaburgası” anlamına gelir. Yaprakların sert olmasına işaret eder. Diğer bir seçenek Antik Yunanca “öküzün yanında” anlamına gelir. Bu isim, büyükbaş hayvanların bitkiyi iştahla tüketmesine atfen, ilk defa Nicander tarafından kullanılmıştır. Cinsin Türkçe adı olan “şeytanayağı”nın kaynağı bizim için meçhul. Muhtemelen cinsin gösterişli bırahteleri ayağa benzetildi. Bazı türler için tercih edilen “şeytanyıldızı” bu olasılığı daha güçlü hale getiriyor, çünkü bırahteler gerçekten klasik yıldız biçimindedir. Ancak “şeytan” tercihi hâlâ meçhul… Tür adı Latince “neredeyse yumurtamsı” anlamına gelir. Türün yaprak yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “Involucra partialia foliolis ovato subrotundis integerrimis mucronatis” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları

Literatür

Species Umbelliferarum Minus Cognitae 19. 1818. Link ex Spreng.

Bir Yorum Yazın