İçeriğe geç

Bupleurum subovatum (Şeytan arası)

Bitkiler › Maydanoz takımı › Maydanozgiller › Şeytanayağı › Şeytanarası

Akdeniz elementi.

Türkçe kaynaklarda Bupleurum intermedium olarak geçmektedir. 10 ila 75 cm arasında büyüyebilir. Gövde dik, sağlam, çizgili ve pürüzsüzdür. Yapraklar yumurtamsı, düz, kısaca mukronat, genellikle sarıcı, üst gövde yaprakları genişçe, çok sayıda damarlıdır. Şemsiye 3 ila 5 cm çapında, 3 ila 6 arası ikincil bırahteli, 2 ila 3 arası eşit kollu, 13 ila 20 arası sarı renkli çiçekli, 2 mm çapındadır. Meyve oval dikdörtgensi, kahverengi ve 3 ila 5 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ile Kafkasya arasındaki bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Çalılık ve çayırlarda görülür. Nadir bir türdür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Şeytanarası ve Şeytankurusu adları ile bilinmektedir. Şeytanarası ismindeki arası kelimesi olasılıkla türün önceki bilimsel epiteti olan intermediumdan çıkarılmıştır.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Bupleurum subovatum (Şeytan arası) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/bupleurum-subovatum/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın