Bupleurum subovatum (Şeytan arası)

Tanımı

Türkçe kaynaklarda Bupleurum intermedium olarak geçmektedir. 10 ila 75 cm arasında büyüyebilir. Gövde dik, sağlam, çizgili ve pürüzsüzdür. Yapraklar yumurtamsı, düz, kısaca mukronat, genellikle sarıcı, üst gövde yaprakları genişçe, çok sayıda damarlıdır. Şemsiye 3 ila 5 cm çapında, 3 ila 6 arası ikincil bırahteli, 2 ila 3 arası eşit kollu, 13 ila 20 arası sarı renkli çiçekli, 2 mm çapındadır. Meyve oval dikdörtgensi, kahverengi ve 3 ila 5 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ile Kafkasya arasındaki bölgede yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler] Çalılık ve çayırlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öküz kaburgası anlamına gelir. Yaprakların sert olmasına işaret eder. Diğer bir seçenek Antik Yunanca öküzün yanında anlamına gelir. Bu isim, büyükbaş hayvanların bitkiyi iştahla tüketmesine atfen, ilk defa Nicander tarafından kullanılmıştır. Cinsin Türkçe adı olan şeytanayağının kaynağı bizim için meçhul. Muhtemelen cinsin gösterişli bırahteleri ayağa benzetildi. Bazı türler için tercih edilen şeytanyıldızı bu olasılığı daha güçlü hale getiriyor, çünkü bırahteler gerçekten klasik yıldız biçimindedir. Ancak şeytan tercihi hâlâ meçhul… Tür adı Latince neredeyse yumurtamsı anlamına gelir. Türün yaprak yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “Involucra partialia foliolis ovato subrotundis integerrimis mucronatis” olarak belirtilmiştir.

Türkçe adları

Dilimizde şeytanarası ve şeytankurusu adları ile bilinmektedir. Şeytanarası ismindeki arası kelimesi olasılıkla türün önceki bilimsel epiteti olan intermedium’dan çıkarılmıştır.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın