Bupleurum (Şeytanayağı)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık, ya da nadiren çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar basit ve düz ya da zaman zaman sarılıcıdır. Şemsiye bileşik, birkaç ila çok sayıda ve sıklıkla uzunlukları farklı kolludur. Çanak dişleri körelmiştir. Çiçekler sarı, beyaz ya da morumsu renklidir. Cins 3 cm ila 3 metre uzunluktaki türlere sahiptir. Cinsin neredeyse tamamı Eskidünya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öküz kaburgası anlamına gelir. Yaprakların sert olmasına işaret eder. Diğer bir seçenek Antik Yunanca öküzün yanında anlamına gelir. Bu isim, büyükbaş hayvanların bitkiyi iştahla tüketmesine atfen, ilk defa Nicander tarafından kullanılmıştır. Cinsin Türkçe adı olan şeytanayağının kaynağı bizim için meçhul. Muhtemelen cinsin gösterişli bırahteleri ayağa benzetildi. Bazı türler için tercih edilen şeytanyıldızı bu olasılığı daha güçlü hale getiriyor, çünkü bırahteler gerçekten klasik yıldız biçimindedir. Ancak şeytan tercihi hâlâ meçhul…

Kocaeli’ndeki türler

Bupleurum pendikum

Bupleurum pendikum

Pendik şeytanayağı

Bupleurum affine

Bupleurum affine

Mor şeytanayağı

Bupleurum gracile

Bupleurum gracile

Şeytanyıldızı

Bupleurum subovatum

Bupleurum subovatum

Şeytanarası

Bupleurum flavum

Bupleurum flavum

Sarışeytan

Bupleurum tenuissimum

Bupleurum tenuissimum

Kanatlı şeytanayağı

Bupleurum odontites

Bupleurum odontites

Damarlı şeytanayağı

Bupleurum euboeum

Bupleurum euboeum

Kum şeytanayağı