Bupleurum (Şeytanayağı)

Özet

Bupleurum (Şeytanayağı) genellikle Kuzey Yarımkürede görülen ve boyları birkaç cm ila 3 metre arasında değişen türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Apiales

Maydanoz takımı

Apiaceae

Maydanozgiller

Tanımı

Bupleurum (Şeytanayağı) tek ya da çok yıllık, ya da nadiren çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar basit ve düz ya da zaman zaman sarılıcıdır. Şemsiye bileşik, birkaç ila çok sayıda ve sıklıkla uzunlukları farklı kolludur. İnvolukrum ve involusel mevcut ya da involukrum mevcut değildir. Çanak dişleri körelmiştir. Çiçekler sarı, beyaz ya da morumsu renklidir. Çanak yaprak ucu kıvrık, külahlı, değişik biçimlerde, pürüzsüz ya da bazen kabarcıklıdır. Merikarp 5 adet belirgin birincil kabarık çizgiye sahiptir. Meyve yanal olarak sıkıştırılmış, genellikle yumurtması ila dikdörtgensi, nadiren neredeyse küreseldir. Sitilopodyum çökük, düz ve kenarı genellikle düzdür. Cins 3 cm ila 3 metre uzunluktaki türlere sahiptir. Cinsin neredeyse tamamı Eskidünya’ya özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öküz kaburgası anlamına gelir. Yaprakların sert olmasına işaret eder. Diğer bir seçenek Antik Yunanca öküzün yanında anlamına gelir. Bu isim, büyükbaş hayvanların bitkiyi iştahla tüketmesine atfen, ilk defa Nicander tarafından kullanılmıştır. Cinsin Türkçe adı olan şeytanayağının kaynağı bizim için meçhul. Muhtemelen cinsin gösterişli bırahteleri ayağa benzetildi. Bazı türler için tercih edilen şeytanyıldızı bu olasılığı daha güçlü hale getiriyor, çünkü bırahteler gerçekten klasik yıldız biçimindedir. Ancak şeytan tercihi hâlâ meçhul…

Kocaeli’ndeki türler

Bupleurum pendikum

Bupleurum pendikum

Pendik şeytanayağı

Bupleurum (Şeytanayağı)

Bupleurum affine

Mor şeytanayağı

Bupleurum gracile

Bupleurum gracile

Şeytanyıldızı

Bupleurum subovatum

Bupleurum subovatum

Şeytanarası

Bupleurum flavum

Bupleurum flavum

Sarışeytan

Bupleurum (Şeytanayağı)

Bupleurum tenuissimum

Kanatlı şeytanayağı

Bupleurum odontites

Bupleurum odontites

Damarlı şeytanayağı

Bupleurum (Şeytanayağı)

Bupleurum euboeum

Kum şeytanayağı