Buglossoides (Tarla taşkeseni)

Tanımı

Tek yıllık otlardır Gövde basit ya da çok sayıda dallı ve yapraksıdır. Salkımlar tepededir. Çanak neredeyse tabana kadar bölünmüştür. Taç beyaz ya da pembe ila koyu mavi ve nadiren mor renklidir. Cinse bağlı bazı üyeler bazı kaynaklarda Lithospermum cinsi altında listelenir. Avrasya’ya özgü bir cinstir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sığır diline benziyor anlamına gelir. Bouglosson, Antik Yunancada çok sayıda Hodan türünün adıdır. Bugloss ise günümüzde geçerli olmayan bir Hodan cinsinin adıdır. Cinsin Türkçe adı olan tarla taşkeseni açık bir referansa sahip değildir. Cinsin tamamı ne tarlalara ne de taşlık alanlara özgüdür. Örneğin Buglossoides purpurocaerulea orman kenarları ve makilik alanlarda görülür. Beri taraftan Buglossoides arvensis sıklıkla hububat tarlalarında görülür ve bu tarlayı açıklayabilir. Taşkesen ise muhtemelen cinsin önceden bağlı olduğu Lithospermum cinsi ile ilişkilidir ancak bu da taş tohumlu demektir ve tohumların çok sert olması ile bağlantılıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Buglossoides arvensis

Buglossoides arvensis

Tarla taşkeseni