Buglossoides (Tarlataşkeseni)

Özet

Buglossoides (Tarlataşkeseni) genelde makilik alanlar ile kayalık yamaçlarda görülen ve tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Boraginales

Hodan takımı

Boraginaceae

Hodangiller

Tanımı

Buglossoides (Tarlataşkeseni) tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde basit ya da çok sayıda dallı ve yapraksıdır. Çiçekler terminal bırahteli talkım halindedir. Çanak neredeyse tabana kadar bölünmüştür ve meyve zamanı belirgin biçimde genişlemektedir. Taç beyaz ya da pembe ila koyu mavi ve nadiren mor renklidir. Fındıkçıklar neredeyse armutsudur. Cinse bağlı bazı üyeler bazı kaynaklarda Lithospermum cinsi altında listelenir. Avrasya’ya özgü bir cinstir ancak günümüzde Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarına da dağılmıştır. Özellikle çok yıllık bitkileri rizomları sayesinde kısa süre içinde istilacı türe dönüşmektedir. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sığır diline benziyor anlamına gelir. Bouglosson, Antik Yunancada çok sayıda Hodan türünün adıdır. Bugloss ise günümüzde geçerli olmayan bir Hodan cinsinin adıdır. Cinsin Türkçe adı olan tarla taşkeseni açık bir referansa sahip değildir. Cinsin tamamı ne tarlalara ne de taşlık alanlara özgüdür. Örneğin Buglossoides purpurocaerulea orman kenarları ve makilik alanlarda görülmektedir. Diğer yandan Buglossoides arvensis sıklıkla hububat tarlalarını tercih etmektedir ve bu tarla kelimesi açıklayacaktır. Taşkesen ise muhtemelen cinsin önceden bağlı olduğu Lithospermum cinsi ile ilişkilidir ancak bu da taş tohumlu demektir ve tohumların çok sert olması ile bağlantılıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Buglossoides arvensis

Buglossoides arvensis

Tarla taşkeseni