İçeriğe geç

Bromus squarrosus (Kirpikli damiye)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İbubukekini › Kirpikli damiye

10 ila 60 cm büyüyebilir. Gövde boştur ve 4 ila 5 arası yaprak taşır. Bunların kılıfları yaprak ayasından daha kısadır. Yaprak kılıfları tüylüdür. Yaprak ayası da tipik olarak tüylüdür ancak bazen tüysüz olabilir. Yaprak ayası 5 ila 15 cm uzunluğunda ve 4 ila 6 mm genişliğindedir. Dil kıllı ve 1 ila 1,5 mm uzunluğundadır. Bileşik salkım 7 ila 20 cm uzunluğunda ve 4 ila 8 cm genişliğindedir. Dallar tipik olarak başakçıklardan uzundur. Başakçıklar genelde tektir, bunlar gençken mızraksı, zamanla yumurtamsı olurlar. 2 ila 4 cm uzunluğunda ve 5 ila 10 mm genişliğindedir. Çiçek başakçıkları 10 ila 20 arası çiçek barındırır. Dışkavuz pürüzsüz ya da kabuklu olabilir. Alt dışkavuz 3 ila 5 arası damar barındırır.

Bitki doğal olarak Rusya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yamaç, tahrip edilmiş araziler ve orman açıklıklarında görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kirpikli damiye adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Bromus squarrosus (Kirpikli damiye) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/bromus-squarrosus/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın