İçeriğe geç

Bromus japonicus (İyeotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İbubukekini › Demet bromu

Yenilebilir bitki.

80 cm büyüyebilir. Gövde dirseksi ya da diktir. Yaprak kılıfı tüylüdür ve 12 ila 30 cm uzunluğunda, 4 ila 8 mm genişliğindedir. Dil 1 ila 2,5 mm uzunluğundadır. Bileşik salkım dağınık, 20 ila 30 cm uzunluğunda, 5 ila 10 cm genişliğinde ve sarkıktır. Dallar 1 ila 4 arası başakçık taşır. Bunlar mızraksı dikdörtgensi, sarımsı yeşil renkli, 12 ila 20 mm uzunluğunda, 7 ila 11 arası çiçeklidir. Çiçekler erseliktir. Dışkavuzlar mızraksı, alttaki 4 ila 5 mm, üstteki 6 ila 7 mm uzunluğundadır. İçkavuz 8 ila 2 mm uzunluğunda ve boynuzludur.

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yamaçlar ve tarlalarda görülür. Karamürsel ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde İye otu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yaprak ve tohumları tüketilebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Bromus japonicus (İyeotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/bromus-japonicus/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın