Bromus (İbubukekini)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Saplar dik ya da yatık ve 5 ila 15 cm uzunluğundadır. Yaprak kılıfı kaynaşık, dil zarsı ve sıklıkla yırtıktır. Yaprak ayası düz ya da kıvrık ve genellikle tüylüdür. Çiçek kurulu bileşik salkım ya da nadiren salkım halindedir. Başakçıklar iki ila dört arası verimli çiçekçik taşır. Başakçıklar mızraksı, yanal olarak sıkıştırılmış ve olgunlaştıklarında kırılırlar. Dışkavuz kalıcı ve başakçıktan daha kısadır. Verimli içkavuz dikdörtgensidir. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yulaf anlamına gelir. Yulaf türleri için antikçağda kullanılan isimdir, etimolojik kökenini bulamadık.

Kocaeli’ndeki türler

Bromus alopecuros

Bromus alopecuros

Ters kılcan

Bromus diandrus

Bromus diandrus

Kılçıkotu

Bromus rubens

Bromus rubens

Tilki bromu

Bromus squarrosus

Bromus squarrosus

Kirpikli damiye

Bromus tectorum

Bromus tectorum

Püsküllü brom

Bromus sterilis

Bromus sterilis

Sağır ilcan

Bromus hordeaceus

Bromus hordeaceus

Başakotu

Bromus arvensis

Bromus arvensis

Tarla yulafı