Bromus hordeaceus (Başakotu)

derleyen:

Uyarı: Site sahibi, sitede yer verilen her türden bilginin uzman görüşüne dayandırılmaksızın kullanılmamasını şiddetle tavsiye eder.

Tanımı

100 cm büyüyebilir. Gövde dik, yatık ya da yükselicidir. Bitkinin tamamı tüylüdür. Ot sapları 2 ila 5 arası boğumludur. Yaprak ayası 20 cm uzunluğunda, 3 ila 6 mm genişliğinde ve tüylüdür. Yapraklar grimsi yeşil renklidir. Çiçek kurulu  ila 15 cm uzunluğunda, oval ila dikdörtgensi eliptiktir. Başakçıklar 8 ila 25 mm uzunluğunda, 2 ila 6 mm genişliğinde ve yumurtamsı mızraksıdır. Dışkavuzlar mızraksı alttaki 2 ila 6 mm, üstteki 4 ila 9 mm uzunluğundadır. İçkavuz 6 ila 11 mm uzunluğunda ve 2 ila 5 mm genişliğindedir.

Anahtar

1. İçkavuz 6,5-7,5 mm; bileşik salkım kısa (1-3 cm), sıkı fakat görece birkaç başakçıklı; kılçık silindirik, ince, düz ya da hiç olmazsa meyve zamanı hafifçe yayık; gövde sıklıkla yükselici ya da sürünücü subsp. thominei

1. İçkavuz 8-11 mm; bileşik salkım genellikle 3 cmden daha uzun, sıkı ya da gevşek, sıklıkla çok sayıda başakçıklı; kılçık silindirik, dik ya da düzleştirilmiş, bükük ve yayık; gövde genellikle dik

2. Kılçık silindirik, dik; bileşik salkım gevşek ya da sıkı, başakçıklar belirgin biçimde saplı subsp. hordeaceus

2. Kılçık düzleştirilmiş, sonunda tabanda bükülmüş ve yayık; bileşik salkım sıkı, başakçıklar çok kısa sap üzerinde sıkışık ya da neredeyse sapsız subsp. divaricatus

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Tahrip edilmiş bölgeler, yol kenarı ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve eylül ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde başak otu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yulaf anlamına gelir. Yulaf türleri için antikçağda kullanılan isimdir, etimolojik kökenini bulamadık. Tür adı Latince arpa gibi anlamına gelir. Türün Hordeum (arpa) cinsi ile benzerliğine işaret eder.

Fotoğrafları