İçeriğe geç

Bromus hordeaceus (Başakotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İbubukekini › Başak otu

100 cm büyüyebilir. Gövde dik, yatık ya da yükselicidir. Bitkinin tamamı tüylüdür. Ot sapları 2 ila 5 arası boğumludur. Yaprak ayası 20 cm uzunluğunda, 3 ila 6 mm genişliğinde ve tüylüdür. Yapraklar grimsi yeşil renklidir. Çiçek kurulu  ila 15 cm uzunluğunda, oval ila dikdörtgensi eliptiktir. Başakçıklar 8 ila 25 mm uzunluğunda, 2 ila 6 mm genişliğinde ve yumurtamsı mızraksıdır. Dışkavuzlar mızraksı alttaki 2 ila 6 mm, üstteki 4 ila 9 mm uzunluğundadır. İçkavuz 6 ila 11 mm uzunluğunda ve 2 ila 5 mm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tahrip edilmiş bölgeler, yol kenarı ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Başak otu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Bromus hordeaceus (Başakotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/bromus-hordeaceus/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın