Bromus fasciculatus (Demet bromu)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İbubukekini › Demet bromu

Akdeniz elementiAsgari endişe (LC).

4 ila 25 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da hafiçe yatıktır. Çiçek kurulunun altında tüylüdür. Yaprak kılıfı tüylüdür, yaprak ayası 2 ila 10 cm uzunluğunda, 1 ila 2 mm genişliğinde ve tüylüdür. Dallar başakçıklardan daha kısadır. Bunlar bir ila iki arası başakçık taşır. Başakçıklar 10 ila 20 mm uzunluğunda ve 5 ila 12 mm genişliğinde, genişçe çiviyazısı biçiminde, tüylü ya da çıplak, kısa saplı ya da sapsızdır. Dışkavuz darca mızraksı, alttaki 6 ila 8 mm, üstteki 8 ila 11 mm uzunluğundadır. İçkavuz 11 ila 12 mm uzunluğunda ve 1 ila 1,5 mm genişliğinde ve darca mızraksıdır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık bölgeler ve tarlalarda görülür. Kartepe ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Demet bromu adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.