Bromus diandrus (Kılçıkotu)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › İbubukekini › Kılçık otu

30 ila 90 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselici ve genellikle çiçek kurulunun altında tüylüdür. Yaprak kılıfı yayık tüylüdür. Dil zarsı olup belirgindir, sivri tüyleri ile beyaz renklidir. Yaprak ayası 5 ila 25 cm uzunluğunda ve 4 ila 7 mm genişliğinde, sert ve seyrek yumuşak tüylüdür. Çiçek kurulu 20 cm uzunluğunda, 20 cm genişliğinde, yayılıcı ya da baş aşağı sarkık ve genellikle basittir. Başakçıklar 20 ila 45 mm uzunluğunda, 10 ila 20 mm genişliğinde ve çiviyazısı biçimindedir. Dışkavuzlar şeritsi mızraksı, alttakiler 15 ila 25 mm uzunluğunda ve üsttekiler 20 ila 35 mm uzunluğundadır. İçkavuz 20 ila 35 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tahrip edilmiş araziler, yamaçlar, yol kenarı ve tarlalarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kılçık otu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.