Briza media (Zembilotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Zembilotu › Zembil otu

30 ila 80 cm büyüyebilir. Gövde dik ve yapraklar yeşildir. Küçük ve yeşilimsi çiçekler salkım halinde görülür. Çiçek kurulu gevşek ve 4 ila 20 cm uzunluğundadır. Başakçıklar çok sayıda, genişçe yumurtamsı dairesel, 4 ila 7 mm genişlik ve uzunluğundadır. Dışkavuzlar yatay olarak yayılıcı, açıldıklarında dairesel ve 2,5 ila 3,5 mm uzunluğundadır. İçkavuz, dışkavuza benzer ancak 7 ila 9 arası sayıda damarlıdır. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, kayalık yamaçlar, çayır ve nemli bölgelerde görülür. Karamürsel ve İzmit ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çan çimi ve Zembilotu adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın